Privacybeleid

Privacyverklaring

23-05-2018

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonlijke informatie goed beveiligd wordt. Door middel van deze privacyverklaring maken wij u erop attent hoe wij omgaan met deze informatie.

Contactgegevens
Bedrijfsnaam: Verstappen Zonwering
Adres: Hoofdstraat 176, 5481 AK Schijndel, Nederland Telefoonnummer: +31 (0)73 – 5492574
E-mailadres: ​[email protected] KvK-nummer: ​17153656
Deze privacyverklaring kan van dag tot dag veranderen. Wij brengen u hiervan op de hoogte door een melding op onze website. Bovenaan deze pagina vindt u datum van de huidige privacyverklaring. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig door te nemen, zodat u op de hoogte bent van de eventuele wijzigingen.

1. Gegevens
Als u gebruik maakt van het contactformulier op onze website, worden er persoonsgegevens, oftewel privacygevoelige gegevens, verwerkt. Deze persoonsgegevens worden goed beveiligd en verwerkt. Daarbij houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving (AVG) stelt. Wij vermelden duidelijk met welk doel wij de persoonsgegevens verwerken. U bepaalt zelf welke gegevens u met ons deelt.

Welke gegevens verwerken wij?

 

Gegevens

 

Doel

 

Naam

 

Wij spreken u graag op een correcte manier aan.

 

Adres en woonplaats

 

Deze gegevens zijn onmisbaar bij het uitbrengen van een offerte. Bovendien hebben wij het adres nodig indien wij komen inmeten en het product komen plaatsen.

 

Telefoonnummer

 

Wij kunnen u bellen voor het inplannen van een afspraak, het beantwoorden van uw vraag of voor contact over uw bestelling.

 

E-mailadres

 

Wij kunnen u e-mailen voor het beantwoorden van uw vragen, het versturen van de offerte en/of factuur en in het geval er op geen andere manier contact gelegd kan worden.

2. Verstrekking aan derden
Voor de opslag van onze administratie maken wij gebruik van een externe serverruimte. Uw persoonsgegevens kunnen hier deel van uitmaken. Wij verstrekken verder geen persoonsgegevens aan derden.

3. Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om inzicht te krijgen in onze bezoekersaantallen en zoekgedrag binnen onze website. Wij staan Google niet toe om de verkregen data te gebruiken voor andere Google diensten.

4. Bewaarperiode persoonsgegevens
Nadat er een overeenkomst tussen beide partijen is gesloten, blijven uw persoonsgegevens bewaard voor een wettelijk verplichte periode van zeven jaar, na het einde van het boekjaar waarin deze overeenkomst is gesloten. Deze periode komt overeen met de duur van de administratieplicht voor de Belastingdienst.

5. Publicatie
Wij publiceren uw persoonsgegevens niet.

6. Uw rechten
Te allen tijde beschikt u over het recht uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te wijzigen, te wissen of te beperken. Bovendien kunt u bezwaar maken indien u niet wil dat uw persoonsgegevens verzameld en/of gebruikt worden.

Bent u niet tevreden over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op via bovenstaande contactgegevens. Daarnaast heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.